OSUSZANIE KLATKI SCHODOWEJ W KAMIENICY KRAKÓW

Typ usługi: osuszanie kamienicy zalanej wodą opadową

Powierzchnia: 20m2

Zamontowany sprzęt: AERIAL AD750 – 1szt.

Status/Czas osuszania: 14 dni.