Co to wilgoć kapilarna i jak jej zapobiegać?

wilgoć kapilarna

Wilgoć kapilarna jest zjawiskiem, które przede wszystkim dotyczy starszych obiektów budowlanych. Wynika to z faktu, iż dawniej do budowy i remontów używano materiałów budowlanych gorszej jakości. Nie stosowano wówczas wystarczającej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. W efekcie budynki takie szybko niszczeją, gdyż woda wchłaniana jest przez mury i powoduje np. rozwarstwianie się ścian. Czym jeszcze skutkuje?

Charakterystyka zjawiska

Wilgoć kapilarna jest podciąganiem wody przez naczynia włosowate, które występują w większości materiałów budowlanych. W efekcie wilgoć przenika do nich z gruntu i stopniowo podchodzi coraz wyżej. Przyjmuje się, że najczęstszą przyczyną występowania tego zjawiska jest wysoki poziom wód gruntowych. Mogą się do niego przyczynić również  wody opadowe i roztopowe. Wśród czynników powodujących ten stan znajdują się także:

  • para wodna, która powstaje w efekcie wykonywania codziennych czynności przez użytkowników budynku,
  • szerokość murów,
  • własności zaprawy murarskiej,
  • nieumiejętne ułożenie materiałów izolacyjnych.

Jeśli stwierdziłeś wystąpienie wilgoci kapilarnej w swoim domu, sposobem na jego uratowanie jest osuszenie budynku.

Jak poradzić sobie z wilgocią kapilarną?

Osuszenie ścian oraz fundamentów jest konieczne, jeśli stwierdzono w budynku wilgoć kapilarną. To metoda na szybkie i bezinwazyjne pozbycie się niszczycielskiego zawilgocenia. Na etapie budowy domu, warto zastosować odpowiednią izolację fundamentów i murów. To może znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia problemu.

Obecnie stosuje się również inne metody walki z tym zjawiskiem, lecz są one trudniejsze i bardziej kosztowne. Są to np. zmniejszenie ilości wody wnikającej w mury, ograniczenie sorpcyjności ścian oraz fundamentów, przyspieszenie procesu odparowania wilgoci.