Osuszanie podposadzkowe – kiedy jest niezbędne?

osuszanie po zalaniu

Zbyt wysoka wilgotność powietrza panująca w pomieszczeniach mieszkalnych ma pośredni i bezpośredni wpływ na kilka kluczowych aspektów życia. Przede wszystkie może doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów na ścianach, suficie oraz podłodze. Ich obecność negatywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie domowników. Kolejną kwestią jest osłabienie konstrukcji budynku poprzez pojawienie się pęknięć i szczelin. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac związanych z usunięciem zbyt wysokiej wilgotności powietrza, przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy. Następnie jedną z często wykorzystywanych metod jest osuszanie podposadzkowe. W jakich przypadkach warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Osuszanie podposadzkowe – praktyczne informacje w pigułce

Na początku warto zaznaczyć, że samoistne wyschnięcie zawilgoconej posadzki trwa bardzo długo, a w niektórych przypadkach jest praktycznie niemożliwe. Z tego powodu po usunięciu przyczyny problemu, należy podjąć odpowiednie kroki związane z przywróceniem wilgotności na odpowiedni poziom. Specjalistyczne firmy oferujące osuszanie podposadzkowe badają stopień zawilgocenia i na podstawie wyników wybierają najskuteczniejszą metodę.

  • Czas potrzebny do osiągnięcia przez posadzkę prawidłowego poziomu wilgotności jest uzależniony od kilku czynników. Pierwszym z nich jest stopień zawilgocenia. Im jest wyższy, tym cały proces będzie trwał dłużej. Drugim czynnikiem jest temperatura powietrza. Nie bez znaczenia jest również typ budownictwa i grubość posadzki.
  • Warto dodać, że maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności wylewki betonowej to 2%. Po przekroczeniu tego poziomu zaleca się osuszanie podposadzkowe. Nie sposób wykonać tak dokładnych pomiarów wilgotności bez specjalistycznych urządzeń, którymi dysponują firmy oferujące osuszanie podposadzkowe. Przeważnie pomiary przeprowadza się poprzez pobranie próbek posadzki z różnych miejsc, a następnie poddaje się je analizie.

Pomiędzy strefami izolacji wilgoć nie jest w stanie samoistnie odparować, dlatego wykorzystuje się takie urządzenia jak wydajne turbowentylatory, pompy ciśnieniowe, a także osuszacze powietrza. Liczba i rodzaj urządzeń niezbędnych do efektywnego osuszania jest zawsze ustalana indywidualnie.

Metody osuszania podposadzkowego

W zdecydowanej większości przypadków wykorzystuje się jedną z dwóch metod. Pierwszą z nich jest nadciśnieniowe osuszanie. Polega ono na wprowadzeniu bardzo suchego powietrza poprzez otwory w posadzce. W trakcie wędrówki, powietrze absorbuje wilgoć, którą transportuje bezpośrednio do dylatacji. Z tego miejsca wydostaje się do atmosfery. Z kolei metoda podciśnieniowe opiera się na skutecznym odessaniu wilgoci znajdującej się w warstwach izolacyjnych.

Wykrycie źródła zbyt wysokiej wilgotności posadzki może nie być proste. Niekiedy jest to pęknięta rura, natomiast w innym przypadku uszkodzona konstrukcja budynku. Warto dodać, że plamy na posadzce nie zawsze pojawiają się w miejscu wycieku, dlatego łatwo o pomyłkę. Nieprawidłowe zlokalizowanie awarii przeważnie skutkuje koniecznością ponownego skuwania posadzki. Specjalistyczne firmy oferujące osuszanie podposadzkowe dysponują nowoczesnym sprzętem, dzięki któremu są w stanie precyzyjnie namierzyć nawet niewielki wyciek. Takie podejście zdecydowanie ogranicza czas potrzebny na usunięcie awarii. Dodatkowo, zakres prac niezbędny do przywrócenia pierwotnego wyglądu posadzki jest ograniczony do minimum.