OSUSZANIE MIESZKANIA KRAKÓW

Typ usługi: Osuszanie mieszkania w zalanego w trakcie prac wykończeniowych

Powierzchnia: 15m2

Zamontowany sprzęt: TURBINY CIŚNIENIOWE – 1 szt., OSUSZACZ TROTEC TTK170S – 1 szt.

Opis: Podczas zalania doszło do zwilgocenia warstw podposadxzkowych w łazience. Zawilgocone miejsca wymagają osuszenia za pomocą specjalnie dopasowanych urządzeń tj. osuszaczy powietrza oraz pomp ciśnieniowych. Przewidywany czas osuszania 10-14 dni. Przed rozpoczęciem osuszania zalecamy wykonanie prób szczelności instalacji.

Status/Czas osuszania: w trakcie osuszania