OSUSZANIE MIESZKANIA PO AWARII – KRAKÓW

Typ usługi: Osuszanie ścian, posadzki oraz warstwy podposadzkowej

Powierzchnia: 45m2

Zamontowany sprzęt: TURBINY CIŚNIENIOWE – 1 szt., TROTEC TTK170S – 1 szt., WENTYLATOR PROMIENIOWY – 1 szt.

Opis: Przyczyną zalania była nieszczelność instalacji C.O. Woda przedostawała się do warstw podposadzkowych doprowadzając do zawilgocenia ścian. Zawilgocone miejsca wymagają osuszenia za pomocą specjalnie dopasowanych urządzeń tj. osuszaczy powietrza oraz pomp ciśnieniowych. Przewidywany czas osuszania 14-21 dni. Przed rozpoczęciem osuszania zalecamy wykonanie prób szczelności instalacji.

Status/Czas osuszania: 18 dni