LOKALIZACJA WYCIEKÓW KRAKÓW

 

Typ usługi: pomiary wilgoci, badanie termowizyjne oraz próby szczelności instalacji wodnej i C.O. gazem znacznikowym, badanie detektorem gazu oraz kamerą endoskopową, zalewanie kontrastem UV, czyszczenie rur kanalizacyjnych

Użyte urządzenia pomiarowe: PROTIMETER MINI, KAMERA TERMOWIZYJNA, KAMERA ENDOSKOPOWA WOHLER, GENERATOR DYMU, ŚRODEK DO ZALEWANIA/PIGMENT UV

Status/Czas osuszania: wyciek/rozszczelnienie baterii prysznica

     wykrywanie wycieku wody wykrywanie wycieków wody szukanie przecieków wody